Spoločnosť JRC GroupSpoločnosť JRC Group pracuje ako V.I.P. organizačná agentúra, zaoberajúca sa správou podnikateľských aktivít pre manažment spoločností, mediálnou komunikáciou až po manažment výroby produkcií pre slovenský šoubiznis. Sme špecialisti na Event management a full servis management. Myslíme si, že event management je investícia a ako každá dobrá investícia, aj táto by sa mala úspešne vrátiť. Vždy hľadáme a vytvárame inovatívny a originálny spôsob komunikácie, ktorý prináša merateľné výsledky. Za obdobie existencie na slovenskom trhu sa naše know-how a skúsenosti rozšírili do všetkých odborov manažmentu, komunikácie a marketingu. Pracovali sme a pracujeme pre široké spektrum klientov, od stredných firiem s lokálnou pôsobnosťou až po veľké nadnárodné spoločnosti. Sme schopní poskytnúť klientovi komplexný servis od strategického plánovania komunikácie cez kreativitu, public relations, nákup médií až po finálnu produkciu TV spotov alebo tlačovín a správou event management. To nám dáva možnosť celý proces komunikácie centrálne plánovať a riadiť. Vďaka tomu dokážeme klientovi ušetriť na nákladoch a zároveň poskytnúť lepšie výsledky v účinnosti jeho komunikácie. A čo je dôležité? Celý proces komunikácie je konzistentný. Informácia, ktorú získava potenciálny zákazník alebo obchodný partner je vždy jedna, nech je nosič informácie akýkoľvek.

Príhovor

Zrealizujeme Vaše požiadavky počnúc prvoplánom, časovým harmonogramom, návrhom stratégie komunikácie, výberom vhodných alternatív, kreatívne spracovanie vášho projektu či akcie, zabezpečením kultúrneho programu, účastí populárnych osôb a ďalších umeleckých vystúpení. Celú akciu Vám budeme dôkladne koordinovať. Náš tím Vás ako hostiteľa zbaví organizačných starostí spätých s organizáciou a umožní Vám stráviť viac času so svojimi hosťami.

Nami poskytované služby sú vždy príkladne a luxusne prevedené, lebo správne pochopená reprezentácia musí Vašej spoločnosti sedieť ako gentlemanovi smoking.

Tešíme sa, že i Vy rozšírite rady našich spokojných a významných klientov.

PhDr. Martin JAKUBEC
CEO/konateľ